Έρευνα
Εκπαιδευτικών
Αναγκών

Έρευνα Εκπαιδευτικών ΑναγκώνΣας ενημερώνουμε ότι η «Έρευνα Εκπαιδευτικών Αναγκών» των Ειδικών Υπηρεσιών της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 ολοκληρώθηκε.

Την περίοδο αυτή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια άλλη έρευνα της ΜΟΔ Α.Ε.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.


Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010