Έρευνα
Εκπαιδευτικών
Αναγκών
Σας καλωσορίζουμε εκ νέου στην «Έρευνα Εκπαιδευτικών Αναγκών» των Ειδικών Υπηρεσιών της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
 
Η έρευνα αφορά στην on line συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο επιδιώκει να συμβάλει αφενός στην καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών στην παρούσα φάση της διαχείρισης και αφετέρου στον προγραμματισμό των κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων στους τέσσερις Θεματικούς Άξονες γνώσεων και δεξιοτήτων στους οποίους παρέχεται εκπαίδευση για το έτος 2013:
 
1) Τεχνικές Γνώσεις και Δεξιότητες,    2) Διοικητικές και Προσωπικές Δεξιότητες
3) Δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 4) Ξένες γλώσσες, 
 
Κάθε Θεματικός Άξονας αναλύεται σε κατάλογο με ειδικότερα «Μαθήματα» ενώ παρέχεται η δυνατότητα πρότασης και νέων μαθημάτων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.
 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά στους εργαζόμενους στις Ειδικές Υπηρεσίες, είναι προσωπικό και η συμπλήρωσή του, για την οποία απαιτείται ελάχιστος χρόνος, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2012.