Έρευνα
Εκπαιδευτικών
Αναγκών

Επικοινωνία


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία σχετικά με το ερωτηματολόγιο παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης και Αnάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΥΔΑΑΔ στο τηλ. 210-7499144 ή στο email Τ.Υ.Δ.Α.Α.Δ.

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με τον Τομέα Πληροφορικής και Ψηφιακής πληροφορίας ΤΕΠΨΤ στο τηλ. 210-7499147 ή στο email Ομάδα Υποστήριξης Διαδικτυακών Εφαρμογών (websupport@mou.gr)